باید یکی باشد

 

 

باید  یکی  باشد.
برای  لحظه های  تنهایی …
در  ترافیک  یک  اتوبوس  خالی …
در مسیرهای  پرازدحام  متروهای  پیچ  در  پیچ …
برای  شبهایی که  بی خوابی  یقه  آدم  را  می  گیرد …
وقتی  بوی  باران
 به خیابان و پارک می کشاندت …
برای  تحمل  این دردها  و روزهای تکراری
باید  یکی  باشد
که  با  او در  سکوت  خود  آرام
حرف  بزنیم  و  به  او  بیاندیشیم …
باید  یکی باشد ….منبع: http://hn97.blogfa.com/

تلنگر

 


☝️ڱاهـے
براے رهاشدن از زخم هاے زندگے باید بخشید
و گذشتـــ ....❗️

میدانم ڪه بخشیدن ڪسانے ڪه از آنها زخم خورده ایم ، سخت ترین ڪار دنیاست ...????
☝️ولــــے ،
تا زمانے ڪه هر صبح چشمان خود را با ڪینه بازڪنیم ؛
و آدمهاے خاطرات تلخ را زنده نگه داریم ؛
و در ذهن خود هر روز محاڪمه شان ڪنیم ...
رنگ آرامـش را نخواهیم دید❌

ڱــاه ،
چشم ها را باید بست
و از ڪنار تمام بد بودنها ڱذشتـــ ....✋

مرنجان‌ورنجانیده‌مشـو
اڱررنجیدےببخش

 منبع: http://hn97.blogfa.com/

ضربه زندگی

زنـدگــی انـگــار
تـمــام ِ صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن !!
هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم او بــا بـی صـبـری ِ تـمــام
هـول میزنــد
بـــرای ضـربــه بـعــد … !
کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی …
خـیــالـت راحـت !!….
خـسـتـگــی ِ مــن
بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود …منبع: http://hn97.blogfa.com/

سرمای تنم

سوز سرمای تنم دراین تابستان

بد میلرزاند دستانم را

گاهی عرق سرد میکنم وکمی حالت تهوع

شاید این سرمای گرم مرا به همان بن بست برساند

دکترهاچالش آب سرد برایم گرفتند

وآب پاکی را روی تن سردم ریختند

گویا سرطان دارم و خود نمیدانستممنبع: http://hn97.blogfa.com/

وقتی نمیدونی تو دلت چی میگذره !
وقتی نمیدونی از این دنیای لعنتی چی میخوای!
وقتی قبل از اینکه چیزی رو بخوای اون چیز نابود میشه !
وقتی همهــــــــــــــــــــ باهات قهرند!
وقتی نفـــــــــــــــــــــــــــــــرین شده ای !
چه دلیلی داره که آرزوییــــــــــــــــــــــــ داشته باشی؟
چه دلیلی داره چیزی رو دوستــــــــــــــ داشته باشی ؟
چه دلیلی داره به زندگیــــــــــــــــ ادامه بدی؟منبع: http://hn97.blogfa.com/

آرزو

گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .
دیــروز رآ بِه یآد بــیآوَری . . .
اَنگــیزه ای بــَرایِ فــَردآ هـَم نــَدآری . . .!!
وَ حآل هــَم کِه . . .
گآهی فــَقــَط دِلــَت میخوآهــَد . . .
زآنوهایــَت را تــَنگ دَر آغوش بــِگیری . . .
وَ گوشــِه ای اَز گوشــِه تــَرین گوشـِه ای کِه می شــِنآسی . . .
گریـــه کنی . . .
\
.
.
.
تمام آرزوی امشب من ، ندیدن فرداست …منبع: http://hn97.blogfa.com/